Τοπογραφικά

Η διαδικασία για την ολοκλήρωση του τοπογραφικού περιλαμβάνει την υπόδειξη των ορίων του ακινήτου από τον ιδιοκτήτη, την αποτύπωση αυτών με χρήση γεωδαιτικού gps από το μηχανικό και την απεικόνισή τους σχεδιαστικά σε εξαρτημένο δίκτυο συντεταγμένων ΕΓΣΑ ’87. Η αποτύπωση περιλαμβάνει, πέραν των ορίων του γεωτεμαχίου και την υπόδειξη των κτηρίων και λοιπών κατασκευών εντός αυτού.

Τι έγγραφα χρειάζονται για την υλοποίηση του τοπογραφικού μου;

Τα απαραίτητα έγγραφα που χρειαζόμαστε για την υλοποίηση της μελέτης είναι τα εξής:

  • Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
  • Δήλωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9)
  • Τίτλοι ιδιοκτησίας (συμβόλαιο)
  • Παλιό σχέδιο τοπογραφικού διαγράμματος

Σε ποιες περιπτώσεις απαιτείται;

Σε οποιαδήποτε περίπτωση δικαιοπραξίας (αγοραπωλησία, μεταβίβαση κτλ.)

Για την ένταξη του γεωτεμαχίου στο Εθνικό Κτηματολόγιο

Για την οριοθέτηση του γεωτεμαχίου στο κρατικό σύστημα συντεταγμένων ΕΓΣΑ ’87

Στην πολιτική που διαβάζετε θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με τα Cookies που χρησιμοποιούμε, ορισμένες φορές η χρήση αυτών μπορεί να σχετίζεται με την επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων, σας καλούμε λοιπόν να ανατρέξετε στην αντίστοιχη Πολιτική Απορρήτου, όπου θα βρείτε σχετικές πληροφορίες για τον τρόπο συλλογής, επεξεργασίας, χρήσης αυτών, καθώς και να ενημερωθείτε σχετικά με τα δικαιώματα σας.

Διαβάστε Περισσότερα

Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Google Analytics tracking code.
Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Google Fonts.
Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Google Maps.

Πολιτική Απορρήτου

Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί cookies. Καθορίστε τις προτιμήσεις απορρήτου σας ή/και συμφωνήστε με τη χρήση των cookies.