Νομιμοποιήσεις – Τακτοποιήσεις αυθαιρέτων

Αν διαπιστωθεί ότι στο ακίνητο σας υπάρχουν αυθαίρετα, τότε μπορείτε να τα κάνετε νόμιμα με δύο τρόπους:

α) Όσες αυθαίρετες εργασίες έχουν πραγματοποιηθεί έως τις 28/7/2011, υπάγονται στο Ν.4495/2017 περί τακτοποίησης τους, εφόσον τηρούν τα απαιτούμενα κριτήρια.
β) Όσες αυθαίρετες εργασίες έχουν πραγματοποιηθεί μετά τις 28/7/2011, μπορούν να νομιμοποιηθούν με την έκδοση της ανάλογης αδείας, αφού εξασφαλιστεί ότι πληρούν τις διατάξεις της πολεοδομικής νομοθεσίας.

Τι έγγραφα χρειάζονται για την υλοποίηση του φακέλου;

Τα απαραίτητα έγγραφα που χρειαζόμαστε είναι τα εξής:

  • Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
  • Δήλωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9)
  • Τίτλοι ιδιοκτησίας (συμβόλαιο)
  • Παλιό σχέδιο τοπογραφικού διαγράμματος
  • Οικοδομική άδεια / Αρχιτεκτονικά Σχέδια  ή άλλες εγκρίσεις
  • Ρύθμιση αυθαιρέτων / Νομιμοποίηση
  • Αριθμός παροχής ρεύματος & νερού
  • Αποδεικτικά στοιχεία για τη χρονική υλοποίηση των αυθαίρετων κατασκευών

Σε ποιες περιπτώσεις απαιτείται;

Σε οποιαδήποτε περίπτωση δικαιοπραξίας (αγοραπωλησία, μεταβίβαση κτλ.).

Για την έκδοση οικοδομικής αδείας ή οποιασδήποτε άλλης αδειοδότησης.

Για τη μίσθωση του ακινήτου.

Στην πολιτική που διαβάζετε θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με τα Cookies που χρησιμοποιούμε, ορισμένες φορές η χρήση αυτών μπορεί να σχετίζεται με την επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων, σας καλούμε λοιπόν να ανατρέξετε στην αντίστοιχη Πολιτική Απορρήτου, όπου θα βρείτε σχετικές πληροφορίες για τον τρόπο συλλογής, επεξεργασίας, χρήσης αυτών, καθώς και να ενημερωθείτε σχετικά με τα δικαιώματα σας.

Διαβάστε Περισσότερα

Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Google Analytics tracking code.
Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Google Fonts.
Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Google Maps.

Πολιτική Απορρήτου

Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί cookies. Καθορίστε τις προτιμήσεις απορρήτου σας ή/και συμφωνήστε με τη χρήση των cookies.